Ажилд авах Маягт

Энэ маягт нь ажилд авах ярилцлага хариуцагчид туслах зорилготой.

Та аль их сургуулийг төгсөх вэ?

Таны хүйс юу вэ?

Та аль насны бүлэгт хамаарах вэ?


Мэдлэг

Боловсрол

Туршлага

Үйл ажиллагаа


Ач холбогдлыг үнэлэнэ үү

Чухал бишЗарим талаар чухалЧухалМаш чухалХамгийн чухал
Сайн цалин
Хамт олонтой нөхөрлөх
Оффисын орчин
Ширээний зай
Урлагийн технологийн төлөв байдал
Оффисын байршил
Сайн менежмент
Цай, кофе, бичгийн хэрэгсэл зэрэг үнэгүй зүйлс
Үнэгүй зогсоол, фитнест явах эрх зэрэг боломжууд
Илүү цагаар ажиллахгүй
Хувцаслалтын дүрэм
Тогтмол уулзалтууд
Сайн нийгмийн амьдрал