Нийтлэгдсэн танилцуулга алга.

Энэ Түнш Суваг хоосон байна.