Нийтлэгдсэн танилцуулга алга.

Энэ Ажилтаны Суваг хоосон байна.