Мэдлэгийн сан архивы списка рассылки

SQL Workbench

по
Мандалбаяр.Б
- 13.06.2019 11:53:05

SQL Workbench (https://www.sql-workbench.eu/)
Баазуудын хооронд өгөгдөл засах, оруулах гэх мэт үйлдлүүдийг нөхцөлтэйгээр хийх боломжтой програм.