Борлуулалт

Хэрэглэгчийн гарын авлага

I. Тохиргоо

Борлуулалтын модулийг тохируулга хийж ашиглалтанд бэлтгэх.

             1. Асуулгууд
             2. Car configuration
             3. Quotation Templates
             4. Гэрээний загвар
             5. Холбогчийн сегментчлэл
             6. Хэмжих нэгжийн ангилал
             7. Хэмжих нэгж
             8. Асуултууд
             9. Хаягийн дэвтэр
             10. Утасны дуудлагууд
             11. Гомдол
             12. Тусламжийн төв
             13. Барааны ангилал болон шинж чанарууд
             14. Үнийн хүснэгт
             15. Судалгаа ба Боломжууд

                                     Дэлгэрэнгүй...


II.  Борлуулалт

             1. Борлуулалтын баг
             2. Захиалагчид
             3. Сэжим
             4. Боломж
             5. Үнийн санал
             6. Борлуулалтын захиалга

                                     Дэлгэрэнгүй...III.  Борлуулалтын дараах үйлчилгээ

             1. Гомдол
             2. Тусламжийн төв болон дэмжлэг

                                     Дэлгэрэнгүй...IV.  Төлбөрийн мөшгилт

                                     Дэлгэрэнгүй...V.  Утасны дуудлага

             1. Хөтлөгдсөн дуудлага
             2. Товлогдсон дуудлага

                                     Дэлгэрэнгүй...


VI.  Бараанууд

             1. Бараа
             2. Барааны хувилбар
             3. Бараа ангилалаар

                                     Дэлгэрэнгүй...VII.  Багаж

                                     Дэлгэрэнгүй...VIII.  Гар утасны хувилбар

             1. Ерөнхий тохируулга
             2.  Түгээлтийн хувилбар
             3. Борлуулалтын хувилбар

                                     Дэлгэрэнгүй...