III. Ирж буй бараа

Хэрэглэгчийн гарын авлага

Ирж буй бараа гэдэг нь худалдан авалтаар ирж буй барааг хэлнэ. Ирж буй барааг хархын тулд   Худалдан авалт үндсэн цэсний   Ирж байгаа бараа -> Ирж буй бараа цэсээр орно. Энд агуулхад ирж буй ачаанууд хүлээн авхад бэлэн төлөвтэйгөөр харагдана.   Агуулах цэсний   Бүх үйл ажиллагаа цэстэй ижил юм. Бараагаа хүлээн авaхын тулд агуулахын    Бүх үйл ажиллагаа -> Хүлээн авах баримтууд цэсээр орж хүлээн авна. /Дэлгэрэнгүйг Агуулахын гарын авлагаас харна уу/.