Худалдан авалт

Хэрэглэгчийн гарын авлага

I. Тохиргоо

   1.Харилцагчийн дэвтэр   
   2. Бараанууд
        2.1. Барааны ангилал
        2.2. Хэмжих нэгжийн ангилалууд
        2.3. Хэмжих нэгж
   3. Үнийн хүснэгт
        3.1. Үнийн хүснэгт
        3.2. Үнийн хувилбар
        3.3. Үнийн төрлүүд
   4. Худалдан авалтын захиалгын зардлын зүйл

                              Дэлгэрэнгүй...II. Худалдан авалт

     1. Нийлүүлэгчид
     2. Үнийн санал
     3. Худалдан авалтын захиалга

                              Дэлгэрэнгүй...III. Ирж буй бараа

                              Дэлгэрэнгүй...IV. Нэхэмжлэлийн хяналт

                              Дэлгэрэнгүй...V. Бараанууд

     1. Бараа ангилалаар
     2. Бараа

                            Дэлгэрэнгүй...