V. Товлогч

Хэрэглэгчийн гарын авлага

1. Зөвхөн минимум нөөцийн дүрмийг тооцоолох

Энэ цэсээр дахин захиалах дүрмийг ажиллуулна. Агуулах үндсэн цэсний Товлогч -> Зөвхөн минимум нөөцийн дүрмийг тооцоолох цэсэн дээр дараах -> цонх гарч ирнэ. Энэ нь дахин захиалах дүрмийн Хамгийн бага тоо хэмжээнд хүрсэн барааг хайж олоод татан авалт болон худалдан авалтуудын мөрийг үүсгэдэг.

Odoo text and image block

2. Товлогчдыг ажиллуулах

Энэ нь худалдан авалтын захиалга болон татан авалтын захиалга үйлдвэрлэлийн захиалга зэргийг ноорог төлөвтэйгөөр үүсгэдэг. Өөрөөр хэлбэл Зөвхөн минимум нөөцийн дүрмийг тооцоолох цэсний дараагийн үйлдлийг хийнэ гэсэн үг.