Мэдлэгийн сан メーリングリストのアーカイブ

SQL Workbench

by
Мандалбаяр.Б
- 2019年06月13日 11時53分05秒

SQL Workbench (https://www.sql-workbench.eu/)
Баазуудын хооронд өгөгдөл засах, оруулах гэх мэт үйлдлүүдийг нөхцөлтэйгээр хийх боломжтой програм.