Data analysis & Big Data мэйлийн жагсаалтын архивууд

SQL-г солиоруулий

аар
Отгонбаяр.А, Ажилтан
- 2018.10.16 08:04:08

Data analyst хүний хамгийн анхан шатны хамгийн сайн мэдэж байх шатны 1-р гишгүүр бол өгөгдөлтэй ажиллах хэл болох SQL-г солиортол сурч хэрэглэх явдал.

Ойрын үед би эхлээд SQL-н сургалт орно. Эхлээд SQL-г бүгдээрээ ижил түвшинд солиортол хэрэглэдэг болоотохоё.