Дархан нэхий баг мэйлийн жагсаалтын архивууд

Билгүүнзаяа энэ гарын авлагыг [...]

аар
Өнөржаргал.Ц, Ажилтан
- 2018.08.02 05:12:20

Билгүүнзаяа энэ гарын авлагыг Нэхий трэйд ХХК-д зориулж шинэчлээд надаар хянуулна уу. Зургуудыг Нэхий трэйд ХХК-н ERP дээрх зургуудаар солино. Серийн бүртгэлтэй хэсгийг хасна.