Менежментийн баг мэйлийн жагсаалтын архивууд

Менежментийн хурал дээр хүсэлт [...]

аар
Отгонбаяр.В
- 2018.11.15 01:58:37

Менежментийн хурал дээр хүсэлт гаргасны дагуу MCSP - Худалдан авалт болон агуулах модулийн хийгдсэн зүйлсийг 11/17-нд 11:00-12:00 цагийн хооронд танилцуулна. Сонирхсон хүмүүс суугаарай.