Мэдлэгийн сан мэйлийн жагсаалтын архивууд

nginx тохиргоо

аар
Мандалбаяр.Б, Ажилтан
- 2020.03.04 10:54:50

Файл импортлоход хэмжээ томдоод оруулж болохгүй байвал дараах тохиргоог хийгээрэй
/etc/nginx/nginx.conf дотор http {} гэсэн дотор client_max_body_size 25M; ийм тохиргоо нэмж өгдөг юм байна.
http {} дотор хийж өгвөл nginx ээр ажиллаж байгаа бүх сайтуудад тухайн тохиргоо нөлөөлнө зөвхөн тодорхой site дээр тохиргоо өгөх бол sites-enabled гэсэн фолдер доторх зөв сайт аа олоод тохиргоон дотор нь server {} гэсэн дотор нэмж өгдөг юм байна.