Мэдлэгийн сан мэйлийн жагсаалтын архивууд

Odoo ERP performance tuning settings

аар
Отгонбаяр.А
- 2019.01.02 04:43:33

Хавсралт файлаар Odoo ERP сервер тохиргооны жишигийг тооцоолж болно. Энэ гэхдээ Odoo, PostgreSQL нэг сервер дээр суулгаж буй үеийн тохиргоо.