Мэдлэгийн сан мэйлийн жагсаалтын архивууд

PostgreSQL performance tuning settings

аар
Отгонбаяр.А
- 2019.01.02 04:32:38

PostgreSQL-г production server дээр тохируулахдаа доорх вебийг ашиглах боломжтой. Санах ойн хэмжээг оруулахдаа хэрэв app server, db server нь нэг сервер дээр ажилладаг бол санах ойн хэмжээг нийт санах ойн 50%-р өгөх нь зохимжтой.

https://pgtune.leopard.in.ua/#/