Мэдлэгийн сан мэйлийн жагсаалтын архивууд

Тайлбар дутуу тул сайн ойлгосо [...]

аар
Болд.Г
- 2018.12.21 08:22:00

Тайлбар дутуу тул сайн ойлгосонгүй. Одоо үүсгэсэн бааз дээр бол заавал гарах тул дээрх гарын дарааллаар ажиллуул. Шинэ бааз дээр үүсэхгүй гэж ойлгож болох уу?