Мэдлэгийн сан мэйлийн жагсаалтын архивууд

buyer_id-г засахХарилцагч нар [...]

аар
Баярхүү.Б, Ажилтан
- 2018.12.21 01:56:33

buyer_id-г засахХарилцагч нар дээр release гаргасны дараа худалдан авалт руу ороход buyer_id гээд алдаа заагаад байдаг. Уг алдааг тухайн харилцагчийн сервер дээр нь l10n_mn_hr_expense - procurement_order_view.xml дээрх 128-147 дугаар мөрний кодыг коммент болгож хувилбар ахиулаад буцаагаад комментоо авч хувилбар ахиулж засна.