Мэдлэгийн сан мэйлийн жагсаалтын архивууд

odoo 10 дээр ашиглаж болох үнэ [...]

аар
Гал-Эрдэнэ.Т
- 2018.09.27 07:28:58

odoo 10 дээр ашиглаж болох үнэгүй модулиуд (Хэд хэдэн төсөл дээр ашиглаж байгаа)

web url : https://www.odoo.com/apps/modules/10.0/max_web_freeze_list_view_header/
git clone url (add module) : https://github.com/maxodoo/max-misc-addons

(Тухайн татсан addons дотор 10 орчим модуль байна app-аасаа max гээд хайгаад хараарай)

git clone хийгээд суулгаад төсөл дээрээ нэмээл явж болох юм
max_mail_channel_moderator  
max_web_calendar        
max_web_debug_menu              
max_web_hide_list_view_import
max_base_multi_attachment 
max_web_blue_theme        
max_web_custom_branding  
max_web_draggable_dialog     
max_web_pdf_preview
max_base_multi_image   
max_web_browser_check  
max_web_db_name_menu    
max_web_freeze_list_view_header  
max_web_select_list_view_column