Япон хэл суралцагсад мэйлийн жагсаалтын архивууд

Японоор тоолох нь

аар
Ай Си Ти Групп ХК, Отгонбаяр.А, Хувь нийлүүлэгч
- 2018.09.07 00:26:27

Япон хэл сурахад тоо хэлж сурах амьдралд маш чухал. Дэлгүүр ороод худалдагчийн хэлсэн тоо, хариулт гээд. 
Уушийн газар орлоо тоо хэлнэ гэх мэт...

Гол нь тоог нэг янзаар хэлдэг атлаа юмыг тоолохдоо олон янзаар тоолно. Хавтгай юмыг нэг янзаар, урт юмыг нэг янзаар, дугаарыг нэг янзаар гэх мэт...

Тэгэхээр эхлээд бүгдээрээ тоо хэлж сурцгаая. 

Хальт хайхад хавсралт линк байна. Үзээрэй.

https://www.omniglot.com/language/numbers/japanese.htm