Хөөрхөнүүд мэйлийн жагсаалтын архивууд

Борлуулалт хийж захиалагчийн н [...]

аар
Жамц.Үүрцайх, Ажилтан
- 2019.08.05 04:44:29

Борлуулалт хийж захиалагчийн нэхэмжлэлийг үүсгэсэн байсан боловч харилцагчид борлуулсан бараа ажил үйлчилгээ өөрчлөгдөа, дүн өөрчлөгдөх зэрэгт нэхэмжлэлийг шинээр үүсгэж өгөх хэрэгцээ гардаг. Энэ тохиолдолд энэ сонголтыг хийнэ.