Хөөрхөнүүд мэйлийн жагсаалтын архивууд

result = 0 if WORKHOUR_PROJECT [...]

аар
Жамц.Үүрцайх
- 2019.04.03 02:31:05

result = 0
if WORKHOUR_PROJECT:
    if WORKEDHOUR_OTSS:
        result = ((TOTAL_SALARY/WORKHOUR_PROJECT)*WORKEDHOUR_OTSS)