Хөөрхөнүүд мэйлийн жагсаалтын архивууд

update account_move_line set   [...]

аар
Жамц.Үүрцайх
- 2019.04.01 03:59:01

update account_move_line set  account_id = shine_id where account_id = huuchin_id and  credit = 0 and date < '2019-03-01' and date > '2019-03-31';