Хөөрхөнүүд мэйлийн жагсаалтын архивууд

update account_move_line set d [...]

аар
Жамц.Үүрцайх
- 2019.04.01 03:42:47

update account_move_line set debit_account_id = '2487' where account_id = '1397' and date < '2019-03-01' and date > '2019-03-31';