Ээлжит дотоод сургалт: Query Optimization
14 Хоёрдугаар сар, 2019 аар
Ээлжит дотоод сургалт: Query Optimization
Хишигбат.Г

Бид өнөөдөр хамт олны мэдлэг, ур чадварын нэмэгдүүлэх, ажилчдын хувь хүний хөгжил дэмжих зорилгоор ээлжит дотоод сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтын сэдэв: Query Optimization

Сургагч: чанар баталгаажуулалтын хэлтсийн албаны дарга - Э.Золзаяа

Тус сургалтын зорилго нь хөгжүүлэгчдийн SQL-н мэдлэгийг сайжруулж, илүү хурдан, чанартай query бичих, цаашлаад ERP-н хурдыг сайжруулахад чиглэсэн сургалт юм.

2019 / 02 / 14
Нийтлэлийг хуваалцах
Архив