Od ERP систем НӨАТ-ын гэрээгээ шинэчлэн байгууллаа.

Нийтлэгдсэн огноо: 2020 / 09 / 22

    Бид Od ERP системээ Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын Төлбөрийн баримтын стандарт MNS: 6529-2015, Техникийн ерөнхий шаардлага MNS: 5005-2015 тоот стандартуудыг хангаж буйг татвараар шалгуулж тэнцсэний үндсэн дээр гэрээгээ шинэчлэн байгууллаа. Энэхүү гэрээг өмнө нь байгуулсан боловч энэ жил дахин бүх НӨАТУС-д холбогдон ажиллаж буй системүүдийг шалгаж тэнцсэн компаниудтай гэрээг шинэчлэн байгуулж байгаа юм байна. 


Бид "НП Петролиум" ХХК-д Od ERP системээ иж бүрэн амжилттай нэвтрүүллээ.

Дараагийн нийтлэлийг уншихийн тулд зураг дээр дарна уу.