OdERP систем нь "Том, дунд хэмжээний ААН"-ийн НББ хөтлөх, санхүүгийн тайлан гаргах зөвшөөрөлтэй
18 Дөрөвдүгээр сар, 2021 аар
Хишигбат.Г
Бид 2019 онд Нягтлан бодох бүртгэлийн хүрээлэнд Od ERP системийнхээ Санхүү бүртгэлийн модулийг шалгуулж "Том, дунд хэмжээний ААН"-ийн НББ хөтлөх, санхүүгийн тайлан гаргах зөвшөөрөл авсан байсан. Гэрчилгээгээ харин өнөөдөр хүлээн авлаа 😃
2021 / 04 / 18
Нийтлэлийг хуваалцах
Пайз
Архив