OdERP систем нь "Том, дунд хэмжээний ААН"-ийн НББ хөтлөх, санхүүгийн тайлан гаргах зөвшөөрөлтэй
18 Дөрөвдүгээр сар, 2021 аар
OdERP систем нь "Том, дунд хэмжээний ААН"-ийн НББ хөтлөх, санхүүгийн тайлан гаргах зөвшөөрөлтэй
Хишигбат.Г
Бид 2019 онд Нягтлан бодох бүртгэлийн хүрээлэнд Od ERP системийнхээ Санхүү бүртгэлийн модулийг шалгуулж "Том, дунд хэмжээний ААН"-ийн НББ хөтлөх, санхүүгийн тайлан гаргах зөвшөөрөл авсан байсан. Гэрчилгээгээ харин өнөөдөр хүлээн авлаа 😃
2021 / 04 / 18
Нийтлэлийг хуваалцах
Пайз
Архив