OD ERP системийн модулиуд


Дотоод харилцааДотоод чаат, компани дундын календарь, зар мэдээлэл түгээх, өдрийн тэмдэглэл, бүлгэм, дотоод форум, коммент

Хүний нөөцАжилчдын анкет, ажилтан сонгон шалгаруулалт, чиглүүлэх хөтөлбөр, амралт, чөлөө, цаг бүртгэл, ажлын тайлан, хурууны төхөөрөмжийн холболт, томилолт, сургалт, автомат цагийн баланс, тойрох хуудас, бэлэн мөнгөний хүсэлт, ажилчдын үнэлгээ, шагнал медаль

Бичиг баримт,
архив

Ирсэн, явсан бичиг баримт, тушаалын бүртгэл, тодорхойлолт, архивын менежмент, хурлын протокол

ГэрээГэрээний мэдээллийн сан, гэрээ батлах ажлын урсгал, гэрээний төлбөрийн нөхцөл, төлбөрийн график, барьцаа, алданги, хүү тооцоолол, автомат нэхэмжлэл үүсэх, гэрээний ба төлбөрийн автомат сануулгууд

МаркетингМасс мэйл, мэйлийн сан оруулах, судалгаа авах, үйл явдлын (event) менежмент, маркетингийн аян

CRM
Хэрэглэгчийн
харилцаа

Харилцагч, захиалагчийн сан, борлуулалтын сэжим, боломж, хэлцлүүд, гомдлын менежмент, утасны дуудлага, тусламжийн төв, уулзалтын бүртгэл, онлайн чатаар дэмжлэг үзүүлэх

БорлуулалтБорлуулалтын төлөвлөгөө, үнийн санал, борлуулалтын захиалга, хямдрал, урамшуулал, үнийн дүрмүүд, борлуулагчийн KPI, санхүү, агуулахын автомат холболт, ebarimt холболт

POS - Касс
Жижиглэнгийн
борлуулалт

Оффлайн ба онлайн ПОС, талон бүртгэл, ebarimt холболт, НӨАТ-н QR код, жижиглэнгийн түргэн борлуулалт, санхүү, агуулахын автомат холболт

Худалдан авалтБараа захиалга, үнийн санал, худалдан авалт, худалдан авалтын төлөвлөгөө, нийлүүлэгчийн сан, нийлүүлэгчийн үнэлгээ, БМ өртөг бодолт

АгуулахАгуулах, байрлалын менежмент, барааны орлого, зарлага, дотоод хөдөлгөөн, нөхөн дүүргэлт, дотоод зарлага, тооллого, зохистой нөөцийн үлдэгдэл, сери (цуврал) хөтлөлт

ҮйлдвэрлэлҮйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө, орц норм, бэлэн бүтээгдэхүүний өртөг бодолт, үйлдвэрийн шугам, дамжлага, үйлдвэрлэлийн захиалгууд, үйлдвэрлэлийн тайлан

ТөсөлТөслүүд, төслийн даалгавар, асуудлууд, багийн гишүүд, гантт диаграм, даалгаврын календарь харагдац, даалгаврын цагийн норм, PMBOK менежмент, SCRUM менежмент

Авлага, өглөгЗахиалагч, нийлүүлэгчийн сан, авлага өглөгийн бүртгэл, харилцагчийн авлага, өглөгийн насжилтын тайлан, авлагын мөшгилт, автомат сануулгууд, автомат нэхэмжлэхүүд

Санхүү
Стандарт НББ
Удирдлагын НББ

Авлага, өглөг, мөнгөн хөрөнгө, үндсэн хөрөнгө, бараа материал, хангамжийн материал, тайлан баланс гаргах, татвар, санхүүгийн тайлангууд, удирдлагын санхүү, өртгийн төвийн менежмент

ТөсөвТөсөв бүртгэл, мөнгөн урсгалын төсөв, төсөвийн гүйцэтгэлийг хүссэн цагтаа, өртгийн төв бүрээрх төсөв, төсөвийн шинжилгээ

Цалин бодолтАвтомат цагийн баланс, нэмэгдэл суутгалын дурын томъёо, ирцээрх ба гүйцэтгэлээрх цалин бодолт, цалингийн автомат санхүүгийн бичилт, цалингийн зардлыг өртгийн төвүүдэд хуваарилах, ХХОАТ, НДШ рүү импортлоно, банк руу илгээх хүснэгт автомат хэвлэгдэнэ

Уулын олборлолтУулын төлөвлөлт ба гүйцэтгэл, диспетчерийн өдөр тутмын уулын бүтээлийн бүртгэл, маркшэйдерийн хэмжилт, тэсэлгээ, өрөмдлөгөө, овоолго, баяжуулах үйлдвэр

ЗасварЗасварын төлөвлөгөө, work order, засварын төрлүүд, эвдрэлийн шалтгаан, ажлын наряд, засварын норм ба гүйцэтгэл, нэгж засварын ажлын өртөг

ТехникТехникүүд, сэлбэг, дугуй, аккумулятор бүртгэл. Актлалт, норм ба гүйцэтгэл, GPS холболт, шатахуун цэнэглэлт, ШТМ, дагалдах багаж хэрэгсэл, бичиг баримтууд

ХАБЭАХөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал, Эрүүл Ахуй Ослын бүртгэл, аюулын мэдээлэх хуудас, ХАБЭА сургалтын бүртгэл

Вэб бүтээгчАгуулга менежментийн систем, өөрийн вэбээ өөрөө угсрах боломж, бэлэн блокууд, дизайны хэлбэржүүлэлтүүд, HTML, CSS код засварлагч, бэлэн theme-үүд, ERP-н модулиудтай шууд холбогдоно

Онлайн худалдааБараан дээрх онлайнаар худалдах тохируулгууд, барааны хайлт, сагсанд хийх, бараа захиалга, онлайн төлбөр төлөлт, агуулахын үлдэгдэл автомат шалгах, борлуулалтын модультай холбогдоно

Дуудлагын төвУтасны дуудлагуудыг алдалгүй бүртгэж, боловсруулна, утасны дуудлага төлөвлөлт, дуудлагын агуулга хөтлөлт, CallPro системтэй холбогдоно, харилцагчийн өмнөх дуудлагын түүхийг харуулна

Банк бус санхүүИтгэлцэл Зээл Валют арилжаа

Зочид буудалӨрөөнүүдийн бүртгэл, зочдын бүртгэл, өрөөний захиалга бүртгэл, өрөөнд авсан үйлчилгээний бүртгэл, борлуулалтын захиалга, нэхэмжлэх автомат үүснэ, касс, харилцах хөтлөгдөнө

РесторанХоолны цэс, бараа материалын бүртгэл, технологийн картууд, ПОС-с хоолны үйлдвэрлэл автомат хийгдэнэ, үйлдвэрлэлийн ТЭМ-н норм, гүйцэтгэлийн харьцуулсан тайлангууд

Техникийн автобаазТехник ашиглалтын төлөвлөгөө, техник захиалга, замын хуудас, рэйс

Үдийн хоолны
захиалга

Үдийн хоолны захиалга, хоолны цэс

Шүдний эмнэлэгЭмч нарын үзлэг, сувилагч, шүд, өвчтөний түүх, үзлэгээс автомат борлуулалт, нэхэмжлэх, ebarimt хэвлэх

ERP төсөл хэрэгжих үе шатууд

Odoo CMS - a big picture