Уулын олборлолтын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл

Odoo CMS - a big picture

Баяжуулахын өдөр тутмын бүтээлийг бүртгэнэ.
Баяжуулахын бүтээлийн бүртгэлээс металлын борлуулалтыг шууд хийх боломжтой. Энэ нь цааш санхүүгийн модультай холбогдож ажилладаг.


Маркшэйдерийн өдөр тутмын хэмжилтүүдийг бүртгэнэ.
Бүх овоолго, блок, давхарга, түвшингүүдийг бүртгэнэ.
1 м3-ын зардлыг өдөр тутам хянах боломжтой.

Odoo CMS - a big picture

Диспетчерийн өдөр тутмын уулын бүтээлийн бүртгэл.

Odoo CMS - a big picture

Өрөмдлөг, тэсэлгээний бүртгэл

Уулын олборлолтын жил, сар, 7 хоног, өдрийн төлөвлөгөөг бүртгэх боломжтой. Төлөвлөгөө нь өдөр тутмын гүйцэтгэлийн мэдээллээ шууд харуулж ажилладаг.
Odoo text and image block

Бусад модулийн холбоо

ХАБЭА

...