Od ERP системийн давуу талууд

Лицензийн төлбөргүй
Хэрэглэгчийн тоо хязгааргүй
Дэлхийн хэмжээнд 13.000 гаруй модультай
Монголын хууль, стандартад бүрэн нийцэж, нутагшсан
Дэлхийн 57 оронд хэрэглэгддэг
192 гаруй улсын хамтран ажилладаг байгууллагатай
Захиалагчид тусгайлан зориулсан нэмэлт, өөрчлөлт хийх боломжтой
Дэлхийн 80 орны хэл дээр ашиглах боломжтой
Олон компаний бүтэц дэмждэг
Групп компаний тайлангийн нэгтгэл хийнэ
Вэб интерфэйстэй
Гадны системтэй XML-RPC протоколоор холбогдох боломжтой
Хэрэглэгчийн хэрэгцээнд зохицсон мобайл аппликэйшн хийх боломжтой
Ажлын урсгал тохируулах боломжтой
Монгол өртгөөр дэлхийн чанар
Монгол хэлэнд бүрэн орчуулагдсан

Контент оруулах болно.

Odoo text and image block

Бусад модулийн холбоо

Ажилтан шалгаруулалт

Үйл ажиллагаа зохион байгуулах