Od ERP систем 

Ажлыг хурдан бүтээж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлнэ.


Танилцуулга PDF татах

Od ERP системийн давуу талууд

Od ERP системийн модулиуд

Дотоод харилцаа
Дотоод чаат, компани дундын календарь, зар мэдээлэл түгээх, тэмдэглэл хөтлөх, бүлгэм, дотоод форум, коммент, хурлын зар протоколь
Хүний нөөц
Ажилчдын анкет, ажилтан сонгон шалгаруулалт, чиглүүлэх хөтөлбөр, амралт, чөлөө, цаг бүртгэл, ажлын тайлан, хурууны төхөөрөмжийн холболт, томилолт, сургалт, автомат цагийн баланс, тойрох хуудас, бэлэн мөнгөний хүсэлт, ажилчдын үнэлгээ, шагнал медаль
Бичиг баримт, архив
Ирсэн, явсан бичиг баримт, тушаалын бүртгэл, тодорхойлолт, архивын менежмент, хурлын протокол
Гэрээ
Гэрээний мэдээллийн сан, гэрээ батлах ажлын урсгал, гэрээний төлбөрийн нөхцөл, төлбөрийн график, барьцаа, алданги, хүү тооцоолол, автомат нэхэмжлэл үүсэх, гэрээний ба төлбөрийн автомат сануулгууд
Маркетинг
Масс мэйл, мэйлийн сан оруулах, судалгаа авах, үйл явдлын (event) менежмент, маркетингийн аян
CRM - Хэрэглэгчийн харилцаа
Харилцагч, захиалагчийн сан, борлуулалтын сэжим, боломж, хэлцлүүд, гомдлын менежмент, утасны дуудлага, тусламжийн төв, уулзалтын бүртгэл, онлайн чатаар дэмжлэг үзүүлэх
Борлуулалт
Борлуулалтын төлөвлөгөө, үнийн санал, борлуулалтын захиалга, хямдрал, урамшуулал, үнийн дүрмүүд, борлуулагчийн KPI, санхүү, агуулахын автомат холболт, ebarimt холболт
POS - Касс
(Жижиглэнгийн борлуулалт)
Оффлайн ба онлайн ПОС, талон бүртгэл, ebarimt холболт, НӨАТ-н QR код, жижиглэнгийн түргэн борлуулалт, санхүү, агуулахын автомат холболт
Худалдан авалт
Бараа захиалга, үнийн санал, худалдан авалт, худалдан авалтын төлөвлөгөө, нийлүүлэгчийн сан, нийлүүлэгчийн үнэлгээ, БМ өртөг бодолт
Агуулах
Агуулах, байрлалын менежмент, барааны орлого, зарлага, дотоод хөдөлгөөн, нөхөн дүүргэлт, дотоод зарлага, тооллого, зохистой нөөцийн үлдэгдэл, сери (цуврал) хөтлөлт
Үйлдвэрлэл
Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө, орц норм, бэлэн бүтээгдэхүүний өртөг бодолт, үйлдвэрийн шугам, дамжлага, үйлдвэрлэлийн захиалгууд, үйлдвэрлэлийн тайлан
Төсөл
Төслүүд, төслийн даалгавар, асуудлууд, багийн гишүүд, гантт диаграм, даалгаврын календарь харагдац, даалгаврын цагийн норм, PMBOK менежмент, SCRUM менежмент
Авлага, өглөг
Захиалагч, нийлүүлэгчийн сан, авлага өглөгийн бүртгэл, харилцагчийн авлага, өглөгийн насжилтын тайлан, авлагын мөшгилт, автомат сануулгууд, автомат нэхэмжлэхүүд
Стандарт НББ, Удирдлагын НББ
Авлага, өглөг, мөнгөн хөрөнгө, үндсэн хөрөнгө, бараа материал, хангамжийн материал, тайлан баланс гаргах, татвар, санхүүгийн тайлангууд, удирдлагын санхүү, өртгийн төвийн менежмент
Төсөв
Төсөв бүртгэл, мөнгөн урсгалын төсөв, төсөвийн гүйцэтгэлийг хүссэн цагтаа, өртгийн төв бүрээрх төсөв, төсөвийн шинжилгээ
Цалин бодолт
Автомат цагийн баланс, нэмэгдэл суутгалын дурын томъёо, ирцээрх ба гүйцэтгэлээрх цалин бодолт, цалингийн автомат санхүүгийн бичилт, цалингийн зардлыг өртгийн төвүүдэд хуваарилах, ХХОАТ, НДШ рүү импортлоно, банк руу илгээх хүснэгт автомат хэвлэгдэнэ
Уулын олборлолт
Уулын төлөвлөлт ба гүйцэтгэл, диспетчерийн өдөр тутмын уулын бүтээлийн бүртгэл, маркшэйдерийн хэмжилт, тэсэлгээ, өрөмдлөгөө, овоолго, баяжуулах үйлдвэр
Засвар
Засварын төлөвлөгөө, work order, засварын төрлүүд, эвдрэлийн шалтгаан, ажлын наряд, засварын норм ба гүйцэтгэл, нэгж засварын ажлын өртөг
Техник
Техникүүд, сэлбэг, дугуй, аккумулятор бүртгэл. Актлалт, норм ба гүйцэтгэл, GPS холболт, шатахуун цэнэглэлт, ШТМ, дагалдах багаж хэрэгсэл, бичиг баримтууд
ХАБЭА
Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал, Эрүүл Ахуй Ослын бүртгэл, аюулын мэдээлэх хуудас, ХАБЭА сургалтын бүртгэл
Вэб бүтээгч
Агуулга менежментийн систем, өөрийн вэбээ өөрөө угсрах боломж, бэлэн блокууд, дизайны хэлбэржүүлэлтүүд, HTML, CSS код засварлагч, бэлэн theme-үүд, ERP-н модулиудтай шууд холбогдоно
Онлайн худалдаа
Бараан дээрх онлайнаар худалдах тохируулгууд, барааны хайлт, сагсанд хийх, бараа захиалга, онлайн төлбөр төлөлт, агуулахын үлдэгдэл автомат шалгах, борлуулалтын модультай холбогдоно
Дуудлагын төв
Утасны дуудлагуудыг алдалгүй бүртгэж, боловсруулна, утасны дуудлага төлөвлөлт, дуудлагын агуулга хөтлөлт, CallPro системтэй холбогдоно, харилцагчийн өмнөх дуудлагын түүхийг харуулна
Банк бус санхүү
Итгэлцэл Зээл Валют арилжаа
Зочид буудал
Өрөөнүүдийн бүртгэл, зочдын бүртгэл, өрөөний захиалга бүртгэл, өрөөнд авсан үйлчилгээний бүртгэл, борлуулалтын захиалга, нэхэмжлэх автомат үүснэ, касс, харилцах хөтлөгдөнө
Ресторан
Хоолны цэс, бараа материалын бүртгэл, технологийн картууд, ПОС-с хоолны үйлдвэрлэл автомат хийгдэнэ, үйлдвэрлэлийн ТЭМ-н норм, гүйцэтгэлийн харьцуулсан тайлангууд
Техникийн автобааз
Техник ашиглалтын төлөвлөгөө, техник захиалга, замын хуудас, рэйс
Үдийн хоолны захиалга
Үдийн хоолны захиалга, хоолны цэс
Шүдний эмнэлэг
Эмч нарын үзлэг, сувилагч, шүд, өвчтөний түүх, үзлэгээс автомат борлуулалт, нэхэмжлэх, ebarimt хэвлэх

ERP төсөл хэрэгжих үе шат1. Шинжилгээ

Захиалагч:
Хэрэглэгчийн шаардлага тодорхойлно.
Бизнес процессийн жагсаалт гаргана.
Бизнес процессийн зураглал батлана.
Asterisk Technologies LLC:

Хэрэглэгчийн шаардлага тодорхойлно.
Системийг суурилуулна.
Системийн урьдчилсан тохиргоо хийнэ.
Нэмэлт хөгжүүлэлтийн жагсаалт гаргана.
Бизнес процессийн жагсаалт гаргана.
Бизнес процессийн зураглал гаргана.
Тайлангийн жагсаалт гаргана.
Сүлжээ, техник хангамжийн тооцоо гаргана.


2. Хөгжүүлэлт ба Тест

Захиалагч:
Тайлангийн загварууд батлана.
Asterisk Technologies LLC:

Нэмэлт хөгжүүлэлтийн тодорхойлолт гаргана.
Нэмэлт хөгжүүлэлт хийнэ.
Тайлангуудыг хийнэ.
Функционалийн тест хийнэ.


3. Нэвтрүүлэлт

Захиалагч:
Эрхийн түвшний тодорхойлолт гаргана.
Мастер өгөгдөл бэлдэж, оруулна.
Эхний үлдэгдэл гаргаж, оруулна.
Нөхөн шивэлт хийнэ.
Go live.
Систем хүлээлцэнэ.
Asterisk Technologies LLC:

Эрхийн тохиргоо хийнэ.
Мастер өгөгдөл оруулна.
Эхний үлдэгдэл оруулна.
Нийт хэрэглэгчдийн сургалт хийнэ.
Гарын авлага бэлтгэнэ.
Систем хүлээлцэнэ.